RETOURNEREN

Bij de aankoop van producten in onze webshop hebt u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. Retour sturen is niet mogelijk voor o.a. aanbiedingen, speciaal bestelde artikelen.

KOSTEN RETOURNEREN 

Alleen de kosten van de verzending zijn voor uw rekening.

UW AANKOOPBEDRAG

Wanneer wij uw geretourneerde pakket in goede staat ontvangen zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

RETOURADRES

U kan uw product(en) op twee verschillende manieren retourneren:

GARANTIE

Is er iets aan de hand met een product dat u bij www.smitoptiekdrachten.nl heeft aangeschaft, dan kunt u uiteraard een beroep doen op Smit Optiek voor het uitvoeren van de garantie. De uitvoering van garantie wordt opgevolgd conform de voorschriften van de fabrikant.

Uiteraard staan wij er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

GARANTIEGEVAL MELDEN

Bij een garantie of defect kunt u het product kosteloos retourneren. Verpak te allen tijde uw bestelling zeer goed en degelijk om beschadigingen te voorkomen. Om het geheel te bespoedigen vragen wij u een garantie of defect aan te melden per e-mail met een duidelijke klachtomschrijving met een foto van het defect en uw ordernummer. Zodoende komt het direct bij de juiste persoon terecht. De retourprocedure krijgt u na uw aanvraag per email toegestuurd afgestemd op uw wensen en situatie. Mail ons hiervoor op winkel@smitoptiekdrachten.nl.